Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ทายธงชาติ อาเซียน AEC
          แอปพลิเคชั่น ทายธงชาติ 10 ประเทศในอาเซี่ยน เหมาะสำหรับเด็กวัยเรียน หรือ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้และจดจำธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บรูไนดารุสซาลาม, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์ ทั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนอีกด้วย

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น