Google+ Followers

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ศัพท์วัยรุ่น




ศัพท์วัยรุ่นเป็นสีสีนในชีวิตของวัยรุ่น สำหรับคุยเล่นกันกับเพื่อนๆ เพื่อความสนุกสนานทำให้ไม่เครียด

ประกอบด้วย
- ศัพท์วัยรุ่นทั่วไป
- ศัพท์เด็กแนว
- ศัพท์กระเทย
- ศัพท์คุณหนู
- ศัพท์บ้านๆ

ปล. ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ








สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nut.teenage&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5udXQudGVlbmFnZSJd

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สูตรคูณ



สูตรคูณ







ฝึกทักษะการท่องสูตรคูณ เพื่อการพัฒนาตัวเองสำหรับเด็กและคนที่สนใจ หรือเป็นสื่อการสอนสำหรับครู-อาจารย์ 
และยังมีการเล่นเกมส์เพื่อทายคำตอบของผลคูณอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีการเลือกใส่แม่สูตรคูณเองได้อีกด้วย
ทำให้สามารถท่องสูตรคูณได้ทุกแม่ที่ต้องการ








สามารถดาวน์โหลดได้ที่



ทายนิสัย ทายใจ



แอปพลิเคชัน ทายนิสัย ทายใจ




แอปพลิเชั่นทายนิสัย ทายใจ เหมาะสำหรับคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการทายนิสัยของตัวเอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่เราสนใจ








สามารถดาวน์โหลดได้ที่