Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ทายธงชาติ อาเซียน AEC
          แอปพลิเคชั่น ทายธงชาติ 10 ประเทศในอาเซี่ยน เหมาะสำหรับเด็กวัยเรียน หรือ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้และจดจำธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บรูไนดารุสซาลาม, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์ ทั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนอีกด้วย

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

ฝึกอ่าน A-Z ก-ฮ 1-10

ฝึกทักษะ และพัฒนาการของเด็กทำให้มีความจำที่ดีขึ้น
ช่วยให้เด็กอ่าน A-Z , ก-ฮ ,1-10 ได้ทุกที่ทุกเวลา
ด้วยรูปแบบที่สวยงามและน่าสนใจ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ศัพท์วัยรุ่น
ศัพท์วัยรุ่นเป็นสีสีนในชีวิตของวัยรุ่น สำหรับคุยเล่นกันกับเพื่อนๆ เพื่อความสนุกสนานทำให้ไม่เครียด

ประกอบด้วย
- ศัพท์วัยรุ่นทั่วไป
- ศัพท์เด็กแนว
- ศัพท์กระเทย
- ศัพท์คุณหนู
- ศัพท์บ้านๆ

ปล. ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nut.teenage&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5udXQudGVlbmFnZSJd

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สูตรคูณสูตรคูณฝึกทักษะการท่องสูตรคูณ เพื่อการพัฒนาตัวเองสำหรับเด็กและคนที่สนใจ หรือเป็นสื่อการสอนสำหรับครู-อาจารย์ 
และยังมีการเล่นเกมส์เพื่อทายคำตอบของผลคูณอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีการเลือกใส่แม่สูตรคูณเองได้อีกด้วย
ทำให้สามารถท่องสูตรคูณได้ทุกแม่ที่ต้องการ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ทายนิสัย ทายใจแอปพลิเคชัน ทายนิสัย ทายใจ
แอปพลิเชั่นทายนิสัย ทายใจ เหมาะสำหรับคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการทายนิสัยของตัวเอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่เราสนใจ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่