Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สูตรคูณสูตรคูณฝึกทักษะการท่องสูตรคูณ เพื่อการพัฒนาตัวเองสำหรับเด็กและคนที่สนใจ หรือเป็นสื่อการสอนสำหรับครู-อาจารย์ 
และยังมีการเล่นเกมส์เพื่อทายคำตอบของผลคูณอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีการเลือกใส่แม่สูตรคูณเองได้อีกด้วย
ทำให้สามารถท่องสูตรคูณได้ทุกแม่ที่ต้องการ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น